Casa de Avocatură
Mihălcescu & Asociaţii - Informaţii Juridice

Noutăţi în materia examenului pentru obţinerea permisului auto

A intrat în vigoare Ordinul MAI nr.4/2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.497/2006 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere ( Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 43, din 19 ianuarie 2010).
Modificările transpun în legislaţia internă Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere, consacrând o procedură pusă deja în aplicare în majoritatea centrelor de examinare din ţară.
Astfel, proba teoretică va consta în rezolvarea unui test exclusiv în sistem informatic, prin utilizarea aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Directia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Noutatea absolută ţine de faptul că întrebările şi răspunsurile aferente acestora din care sunt generate testele de examen, vor fi puse la dispoziţia publicului de către Direcţia regim permise de conducere, printr-un serviciu on-line, pe pagina proprie de internet.
Măsura este binevenită în condiţiile în care cei interesaţi vor putea să îşi verifice cunoştinţele în mod gratuit, editurile care deţin în portofoliu cărţi cuprinzând teste auto primind astfel o lovitură puternică.
Pe de altă parte, baza de selecţie de ordinul sutelor de întrebări nu va pune probleme de însuşire mecanică pentru cei cu o bună memorie vizuală, existând riscul ca scopul examinării să nu fie astfel atins.

Vestea bună în ceea ce priveşte proba practică constă în faptul că oraşele reşedinţă de judeţ nu mai deţin monopolul organizării acesteia, traseul putând fi organizat şi în alte localităţi, prin ordinul prefectului.

 

Casa de Avocatură Mihălcescu & Asociaţii asigură serviciile juridice de expropriere pentru centura Bucureştiului

Casa de Avocatură Mihălcescu & Asociaţii a început săptămâna aceasta derularea contractelor de prestări servicii încheiate cu COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A. privind exproprierea  imobilelor necesare construcţiei obiectivului „Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucureşti între A1 – DN7 şi DN2 – A2”.
Obiectivul este unul de interes naţional, la realizarea acestuia fiind implicate autorităţile locale din Chiajna, Dragomireşti Vale, Chitila, Sectorul 1 Bucureşti, Afumaţi, Dobroeşti, Pantelimon, Cernica şi Glina.

Proiectul implică realizarea documentaţiilor topografice şi juridice pentru peste 300 de imobile, durata procedurilor de expropriere fiind estimată la 6 luni.Experţii tehnici judiciari, experţii criminalişti, traducătorii şi mediatorii din Uniunea Europeană intră pe piaţa de profil din România

A fost publicată O.G. nr. 13/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pieţei interne ( Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 70 din 30 ianuarie  2010 ).
În esenţă, modificările aduse de acest normativ permit ca în urma parcurgerii unor proceduri simplificate, experţii tehnici judiciari, experţii criminalişti, traducătorii şi mediatorii care activează în state membre ale Uniunii Europene să îşi desfăşoare activitatea în România.
În acest mod, cadrul general reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii in România este aplicat în particular profesiilor aflate în sfera competenţei de reglementare a Ministerului Justiţiei.
Implementarea acestui instrument comunitar ar urma să conducă, cel puţin teoretic, la o concurenţă mai mare pe piaţa de profil internă, care, cel puţin la capitolul experţi tehnici judiciari lasă în mod evident de dorit.
În scurt timp se va putea astfel apela la experţi străini în domenii de nişă, unde lista experţilor din România se rezumă la unul sau doi experţi, ori la specialişti care deţin aparatura tehnică necesară efectuării expertizelor tehnice inaccesibilă celor din România.
Cert este că cel puţin la nivel de experţi consilieri, investitorii străini din spaţiul UE vor putea să apeleze constant la colaboratorii permanenţi din ţara de origine, după ce aceştia vor parcurge procedurile stabilite de actul normativ publicat săptămâna trecută.

În condiţiile în care piaţa mediatorilor în România este practic inexistentă, putem spera ca venirea practicanţilor acestei profesii în statele UE să contribuie şi la educaţia de masă în sensul concilierii amiabile.

 

Contact

Casa de Avocatură Mihălcescu & Asociaţii

Sediul Central din Bucureşti

Calea Plevnei nr.141, bl.3, ap.14, sector 6

tel: 0213138730, fax: 0213124682
e-mail : lexexpert @ bestlawyers.ro

Sedii Secundare

SIMERIA
Str.Avram Iancu, bl.M, parter, jud.Hunedoara
Tel/fax : 0254-263.499, mobil : 0740.233.889

REŞIŢA
Str. Alexandru Ioan Cuza, bl.E2, parter, jud.Caraş-Severin
Tel/fax : 0255-21.21.89, mobil : 0722.423.807

SATU MARE
Str.Horia bl.8, ap.20, jud.Satu Mare
Tel/fax : 0261-714.505, mobil : 0743.694.307

Informaţii Juridice

Casa de Avocatură
Mihălcescu & Asociaţii