Casa de Avocatură
Mihălcescu & Asociaţii - Onorarii

Onorariile se stabilesc prin negociere directă între Casa de Avocatură
Mihălcescu & Asociaţii şi client, avându-se în vede criteriile tradiţionale de stabilire a onorariilor:
complexitatea şi dificultatea cauzei, timpul necesar soluţionării ei, stadiul procesual etc.

Onorarii pentru persoane fizice:

Onorariile vor fi stabilite tinandu-se seama de:

• dificultatea, amploarea sau durata cazului;

• timpul si volumul de munca solicitata pentru executarea mandatului primit sau activitatii solicitate de client;

• natura, noutatea si dificultatea cazului;

• constrangerile de timp in care noi suntem obligati de imprejurarile cauzei sa actionam pentru a asigura servicii legale performante.

Onorarii pentru persoane juridice

In stabilirea onorariilor pentru persoane juridice se vor avea in vedere, pe langa principiile enuntate mai sus, posibilitatea de a dezvolta modalitatile de plata a onorariilor sub diferite aspecte cum ar fi:

• onorarii orare;

• onorarii fixe (forfetare);

• onorarii de succes;

• onorarii formate din combinarea criteriilor de mai sus

• onorariu tip abonament

Onorariul orar este stabilit pe ora de lucru, respectiv o suma fixa de unitati monetare cuvenita pentru fiecare oră de servicii profesionale pe care le prestăm în favoarea dumneavoastră.
Onorariul fix (forfetar) consta intr-o sumă fixă pentru un serviciu profesional (sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale) prestate da catre Casa de Avocatură
Mihălcescu & Asociaţii.