Casa de Avocatură
Mihălcescu & Asociaţii - Domenii de Activitate

În mod concret, Casa de Avocatură Mihălcescu & Asociaţii are experienţa acumulată în anii de practică a avocaturii la cel mai înalt nivel de profesionalism, pentru a acorda consultanţă juridică, asistenţă juridică, reprezentare judiciară şi extrajudiciară în toate domeniile dreptului

Casa de Avocatură Mihălcescu & Asociaţii

Respectă toate standardele europene în materia managementului calităţii, îndeplinind cerinţele SR EN ISO  9001: 2008 pentru activităţi juridice.
Firma noastră este supusă unui sistem permanent de auditare pentru respectarea standardelor europene de managementul calităţii.
Seriozitatea este crezul nostru profesional!

Va asiguram reprezentare in urmatoarele domenii :

img

Achiziţii publice

-consultanță în ce privește aspectele cu implicații juridice legate de pregătirea ofertei de participare,

-asistență juridică pentru redactarea actelor procedurale și reprezentarea clientului în contestațiile din cadrul procedurii de atribuire în fața Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor,

-asistență juridică pentru redactarea actelor procedurale și reprezentarea clientului în fața Curții de Apel competente pentru plângerile din cadrul procedurii,

-asistența juridică pentru client la încheierea contractului de achiziție publică,

-asistența juridică și reprezentarea clientului pentru eventualele situații litigioase ce pot apărea în cadrul derulării contractului de achiziție publică,

-consultanță juridică pentru orice aspecte legate de interpretarea și aplicarea normelor legale în materia achizițiilor publice.

img

Contencios administrativ şi fiscal

-consultanță juridică pentru autoritatea publică în fazele premergătoare emiterii actului administrativ, spre a asigura deplina lui concordanță cu legea, atât din punct de vedere al aspectelor procedurale, cât și al celor de drept substanțial,

-asistență juridică și reprezentarea persoanelor fizice și juridice în fața instanței de contencios administrativ și fiscal, în fond și în recurs,

- asistență juridică și reprezentare în litigiile de natură fiscală (contestații împotriva titlurilor de creanță și a altor acte administrative-fiscale, plângeri contravenționale în materie fiscală, inclusiv în materia produselor accizabile, litigii privind ajutoarele de stat și alte litigii privind dreptul concurenței),

- asistență juridică și reprezentare în faza de executare silită a creanțelor fiscale.

img

Drept comercial

-consultanță juridică în materie comercială,

-asistență juridică și reprezentare pentru înființarea și funcționarea societăților comerciale (redactarea actelor constitutive, modificarea actelor constitutive, divizare, fuziune și absorbție, dizolvarea și lichidarea societăților comerciale),

-asistenţă juridică pentru negocierea și redactarea contractelor comerciale ;

-consultanţă juridică în privatizarea societăţilor comerciale și postprivatizare,

- asistență juridică și reprezentare în procedura concilierii directe, precum și în fața instanțelor judecătorești de orice rang și a organelor arbitrale, în litigii de natură comercială, -asistență juridică și reprezentare în procedura reorganizării și falimentului,

-asistență juridică și reprezentare pentru investirea cu formulă executorie şi punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale pronunțate în România;

-asistență juridică în scopul recunoaşterii şi punerii în executare în România a hotărârilor judecătorești și arbitrale pronunţate în alte jurisdicţii.

img

Drept penal

-asistență juridică pentru redactarea de plângeri penale și alte acte procedurale specifice procesului penal;

-asistență juridică și reprezentarea persoanei juridice și a prepușilor acesteia în faţa organelor de cercetare penală,în instanţele de fond şi în căile de atac ordinare şi extraordinare;

- asistență juridică și reprezentare în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, pentru redactarea cererii introductive și susținerea acesteia, în cazul încălcării drepturilor prevăzute de Convenție pe parcursul procesului penal ;

-asistență juridică și reprezentare în acțiunile ce vizează repararea pagubelor produse prin erori judiciare ;

-asistență juridică și reprezentare în cadrul procedurilor ce vizează măsurile preventive și măsurile asigurătorii din cadrul procesului penal

img

Drept civil

-consultanță în materie civilă, contracte civile, dreptul de proprietate și alte drepturi reale, garanții, răspundere civilă delictuală, drepturi de proprietate intelectuală, succesiuni;
-asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor judecătorești de orice grad în litigii de natură civilă, enunțate mai sus,
-asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor pentru soluționarea notificărilor și contestațiilor în temeiul Legii 10/2001,
-asistență juridică pentru redactarea  contractelor civile,
-asistență juridică  pentru lămurirea situației juridice și de carte funciară a imobilelor,
-asistență juridică și reprezentare pentru înființarea de asociații și fundații,
-asistență juridică și reprezentare în faza de executare silită a hotărârilor judecătorești pronunțate în materie civilă.
  -asistență juridică și reprezentare în fața Curții Europene a Drepturilor Omului.

 

img

Dreptul muncii

- asistenţă juridică la negocierea contractelor colective de muncă;

- asistenţă juridică în procedura concedierilor colective,

- reprezentare juridică în litigii de muncă privind conflictele de muncă, de interese şi de drepturi.

img

Dreptul familiei

- asistență juridică și reprezentare în litigiile privind casătoria, filiația și protecția minorilor.

img

Drept medical

-asistență juridică și reprezentare în fața Colegiului medicilor și a instanțelor judecătorești în litigiile privind culpa medicală.
Pregătirea profesională în domeniu a doamnei avocat Ana-Maria Mihălcescu, absolventă a Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii Bucureşti, asigură o asistenţă la cel mai înalt nivel, atât în materie de drept medical, cât şi în celelalte domenii care implică analiza unor acte cu conţinut de specialitate

img

Drepturile Omului

-asistenta juridica si reprezentare in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului in vederea redactarii cererii de sesizare a Curtii, a redactarii documentelor necesare pe parcursul procedurii, a sustinerii cauzei in fata Curtii, precum si a executarii hotararilor pronuntate de aceasta.